Tjänster

Vi agerar inom området Corporate Performance Management (CPM) vilket är ett samlingsbegrepp för företags verksamhetsstyrnings-processer, understödda av en bra teknologisk lösning. CPM ger bland annat företaget möjlighet att definiera strategiska mål och sedan mäta och följa upp hur organisationen jobbar för att uppnå dessa mål.

Våra Business Controlling teknologi-tjänster fokuserar på att designa och implementera tekniska lösningar som täcker t ex business controlling-funktionens olika behov. Implementationen föregås alltid av en analys av nuläge och ett väl definierat syfte och mål. Våra lösningar reducerar manuellt arbete vilket möjliggör för business controllers och andra nyckelpersoner att lägga tid på mer kvalitativ och värdeskapande analys. Med ett bra systemstöd för er verksamhetsstyrning erhåller företaget och dess beslutsfattare ett bättre underlag för att kunna fatta rätt beslut.

Våra Business Controlling support-tjänster innefattar såväl utbildning av business controllers som interimslösningar där vi går in som resurser inom t ex business controlling-funktionen i ert företag. För att säkerställa att ni får ut max av er investering i en CPM-lösning erbjuder vi utbildning av utsedda nyckelpersoner. Genom interimstjänster erbjuder vi spetskompetens för att t ex vara med när era verksamhetsstyrningsprocesser ses över och förbättras, samt i olika typer av projektledarroller.

Business Controlling teknologi-tjänster

Planning Analytics arkitektur och design
Implementation
Teknisk administration och support
”Health Check”

Business Controlling support-tjänster

Teknisk Planning Analytics utbildning
Processutveckling
Projektledare
Interim-personal för finansfunktionen

Lösningar

Vår långa erfarenhet inom CPM-lösningar gör att vi vet vad som faktiskt fungerar. Receptet för en lyckad implementation är en djup förståelse för hur en business controller arbetar kombinerat med spetskompetens för att skräddarsy Cognos TM1-lösningen för att möta verksamhetens behov och krav. De absolut viktigaste aspekterna av våra lösningar är användarvänlighet, bra systemprestanda och enkelt underhåll av lösningen. Detta, kombinerat med vår passion att föra över vår kunskap till våra kunder för att de själva skall kunna äga sin CPM-lösning, är kritiskt för att slutprodukten skall bli bra.

Vi designar, implementerar och underhåller CPM-lösningar genom att använda marknadens starkaste verktyg, IBM Cognos TM1.

Affärsplanering (budget/prognos)
 • Säljprognoser
 • Personalplanering
 • Investeringsplan (Capex/Opex)
 • Finansiell budget/Affärsplan
 • Rullande prognoser
 • Planering av operativt kapital/Balansräkning
 • Kassaflödesplan
Uppföljning och Analys
 • Managementrapportering (Dashboards, KPIer)
 • Operationell Rapportering och analys (kostnadsställe, resultatenhet etc)
 • Balansräkning och Kassaflödesuppföljning
 • Operationell rapportering (produktion, HR, sälj etc)
 • Finansiell konsolidering och rapportering
Allokering och lönsamhetsberäkning
 • Produkt/kund kostnadskalkyl och lönsamhet
 • Kostnadsallokeringar
 • Internfakturering

Kunder

Ett urval av våra kunder

Konsulter

Intito Sverige

Anders Alfalk

Partner & Performance
management expert

Med en bakgrund som revisor och ekonomiansvarig samt med över 15 års erfarenhet från CPM-projekt och TM1-implementationer har Anders skaffat sig den kunskap som krävs för att på bästa sätt förstå och lösa era affärsproblem med smart teknologi.

Carl Richter

Partner & Performance
management expert

Som tidigare Managementkonsult kan Carl stötta alla delar av ett projekt, från definition av affärens behov samt att översätta dessa behov till en teknisk lösning.

Rickard Rygin

Partner & Performance
management expert

Rickard har en lång och omfattande karriär hos IBM, där han senast var Produktchef för TM1. Han har djup kunskap inom hela Cognos-sviten; Cognos BI, TM1 och Controller/FAP.

David Bäckman

Performance
management expert

David har lång, bred och djup erfarenhet av alla områden inom CPM och hjälper gärna till med arkitektur, implementation och projektledning.

Intito Finland

Kristian Lahtinen

Partner & Performance
management expert

Kristian är en erfaren specialist inom Performance Management systemdesign och implementation. Han har varit i branschen i över 10 år och deltagit i mer än 30 projekt.

Mikko Heikkinen

Partner & Performance
management expert

Mikko är en FPM entusiast med utmärkt renommé och teknisk kunskap. Under hans karriär har han varit involverad i över 30 FPM/CPM implementationsprojekt i Finland, Tyskland och Australien.

Teemu Jylhä

Performance management Expert

Teemu har en bakgrund som en tekniskt orienterad management och finansiell redovisning. Han har stor erfarenhet av att designa och implementera FPM-lösningar hos ett flertal kunder.

Janus Temperi

Performance management Expert

Janus har en bakgrund inom redovisning och har lång erfarenhet kring ekonomistyrning med fokus på produktlönsamhet. I sitt arbete har Janus använt ett flertal verktyg för att skapa insikt.

Jyri Mononen

Säljansvarig Finland

Jyri är säljansvarig för den finska marknaden och har en djup förståelse för behoven hos en controlling funktion.

Kontakt

Intito Sweden

Telefon: +46 (0) 76 002 55 51

Adress: Arenavägen 29, plan 8
Stockholm

Intito Finland

Telefon: +358(0) 20 7870 220

Postadress: Intito Oy
PL 87
FI-00101 Helsinki

Besöksadress: Malminrinne 1 B
00180 Helsinki